klik op foto om terug te gaan

Hike van het Zandhiem eig/owner O.H. Haagsma
behaalde in 2007 te Leek een KNJV-A diploma
(tevens 1e plaats)
copyright Jan Windhouwer